Svatební zvyky, tradice a symboly

Tradic a zvyků týkajících se svateb je veliké množství, některé jsou všeobecně známé, část z nich je pouze místních, mnohé jsou pozapomenuté. Připomeňme si alespoň některé z nich spolu s jejich vysvětlením nebo významem.

Začít můžeme s tradicemi, které se týkají nevěsty
  Nasazení čepce - večer před svatební nocí družičky nevěstě sundávají z hlavy věnec a nasazují jí čepec. Ta jej dvakrát shodí na znamení lítosti nad ztracenou svobodou, ale potřetí si ho již ponechá. Věnec je symbolem panenství a svobody, čepec zase počestnosti a důstojnosti vdané paní. Tak vzniklo pořekadlo " dostat děvče pod čepec".

  Měla by mít na sobě něco
  • starého - symbol zachování rodinné tradice
  • nového - nový počátek
  • půjčeného – nejlépe od šťastného a veselého člověka - aby byla také taková.
  • darovaného – štědrost a cit
  • a modrého – láska, věrnost a dlouhý život.
  Svatební závoj - představuje nevinnost a brání zlým duchům v proniknutí ústy nebo nosem do těla nevěsty.

  Bílé svatební šaty - barva rovněž značí nevinnost - nevěsta si je nesmí šít sama a naopak švadlena má teprve ve svatební den dokončit poslední jejich detail, přinese to nevěstě štěstí. Matka ani sestra nevěsty by neměly mít šaty stejné barvy jako nevěsta.

  Sestry by se neměly vdávat ve stejný den, neb jim to přinese smůlu.

  Pravé perly přitahují slzy, na bižuterii se tento zvyk nevztahuje.

  Dort, koláče ani cukroví na svatební hostinu nesmí nevěsta v žádném případě sama péci - přináší to nouzi a uplakané děti.

  Bohatství nevěsta přiláká, pokud si dá do střevíčku minci. Chce-li k tomu přidat i štěstí a lásku, může přidat čtyřlístek.

  Svatební dort je symbolem plodnosti. Kdo bude mít při jeho krájení ruku nahoře, bude mít v manželství navrch. Pokud někdo dort odmítne, přinese smůlu sobě i snoubencům.

  Svatební kytice - nevěsta ji smí vidět až v den svatby, přinést ji má ženich. Počet květů musí být lichý, sudý se používá při pohřbu.

  Házení kyticí nevěsta si stoupne zády ke skupince přítomných žen, aby nevěděla, komu kytku hází. Pokud ji chytí svobodná dívka, do roka se vdá. Pokud vdaná žena, přinese novomanželům štěstí. Pozor aby kytice neupadla, nosí to smůlu.

  Zkouška nevěsty - pokud hned u vchodu do ženichova domu nevěsta popadne připravenou metlu, zamete a postaví ji opět na místo, dává tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

  Podvazek respektive jeho sundávání přináší několik možností, jak získat pro novomanžele nějaké peníze. Jednou z nich je dražba, kdy např. jeden z hostů vyhlásí dražbu nevěstina podvazku. Snaží se pochopitelně, aby cena byla co nejvyšší. Nevěsta může povzbuzovat k vyšším příhozům tím, že podvazek (dává se nad koleno) občas lehce poodhalí. Ženich (po dohodě s nevěstou) může nabídnout, že držitel nejvyšší nabídky může podvazek osobně stáhnout z nohy nevěsty. Po skončení dražby se získané peníze odevzdají nevěstě. Výherce dražby může nevěstě nakonec podvazek vrátit.


Některé zvyky se týkají nevěsty i ženicha
  Zvací koláčky se pečou podle tradice několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, sousedům a přátelům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky s nejméně třemi různými druhy náplně jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně.

  Družičky - svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu k obřadu, by na sobě měly mít šaty velmi podobné nevěstiným. Zlí duchové tak budou zmateni a odlákáni od nevěsty.

  Sypáním rýže, okvětních lístků, někdy také rozinek, bonbonů nebo oříšků na novomanžele při odchodu z obřadní síně se k páru láká bohyně plodnosti.

  Plodnost symbolizuje také malé dítě, které je nevěstě posazeno na klín během svatební hostiny.

  Rozbíjení talíře (například před restaurací) - střepy přinášejí štěstí a společné zametání ukazuje spolupráci novomanželů.

  Pojídání polévky z jednoho talíře značí vzájemnou spolupráci. Je to symbol společného krajíce, z něhož se bere i dává rovným dílem.

  Ochranné kouzlo - bohové domu a domácího krbu budou smířeni s nově příchozími, pokud před domem přátelé zasypou novomanžele zrním, drobnými mincemi, oříšky nebo fíky.

  Přenášením nevěsty přes práh společného domova ženich přelstí zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům.


Svatební pranostiky jsou mimořádně příznivé
  Svítí-li v den obřadu slunce, bude manželství šťastné a spokojené.

  Pokud novomanželé v den svatby zmoknou, prší jim štěstí.

  Jasný svatební den znamená radost ve společném životě.

  Sníh ve svatební den přináší štěstí, radost a bohatství.


Svatební pořekadla
  Svatba v máji, do roka máry. Toto velmi známé pořekadlo musíme trochu vysvětlit. Dříve bylo totiž často pravdivé – nevěsta přišla většinou brzy po svatbě do jiného stavu. To znamená, že se dítě narodilo v lednu až únoru, kdy byla zima, málo jídla a lidé byli celkově oslabeni. Proto často umírala matka nebo novorozeně. To už dnes neplatí, takže se klidně můžete vdávat i během května.

  Když se v září oženíš či vdáš, bohatství zaručeno máš.

  Kdo ze svatební síně vykročí pravou nohou, bude vládnout v domácnosti. Kdo levou, bude pod pantoflem.

  Kapesníčky jako svatební dar přivolávají slzy .

  Nože a nůžky jako svatební dar jsou předzvěstí konce přátelství.

  Zrcadlo jako svatební dar - dárce se znelíbí.

  Střepy (ne skleněné) přinášejí štěstí a navíc hlukem odhánějí zlé duchy.

  Přeběhne-li Vám cestou z obřadu přes cestu kotě, budete mít štěstí.

  Přežene-li se během svatebního obřadu bouřka, bude manželství zřejmě bezdětné.


Placení nákladů na svatbu
  Vždy si dopředu sepište a odhadněte alespoň stručný rozpočet, abyste nebyli nakonec nepříjemně překvapeni – a snažte se jej dodržet. Při malé a skromné svatbě se můžete vejít do 20 tisíc korun (i méně). Pokud si pozvete více lidí, náklady lehce překročí 100 000,-. Když si dopřejete luxusní svatbu, nebude vám stačit třeba ani milion. Výběr je jen na vás…

  Kdo co platí - v úvahu přicházejí tři možnosti.
  1. Pokud již oba snoubenci (nebo dostatečně alespoň jeden z nich) vydělávají, zaplatí si všechny výdaje spojené se svatbou sami. V současné době je to asi nejpoužívanější varianta.
  2. Mohou se rovným dílem podělit rodiče obou snoubenců, případně se mohou podílet i ženich s nevěstou.
  3. Pokud chcete postupovat podle starých tradic, pak platí:
   • rodiče nevěsty - svatební oznámení, šaty pro nevěstu, svatební dort a cukroví, květinovou výzdobu mimo kytice nevěsty a myrt, dopravu, fotografa a kameramana, hudbu, jídlo na hostině, svatební dar pro novomanžele
   • rodiče ženicha - nápoje na svatební hostině, svatební cestu, svatební dar pro novomanžele
   • nevěsta - košili pro ženicha, ubytování pro hosty, malou pozornost pro družičku a její rodiče
   • ženich - snubní prsteny, své svatební oblečení, svatební kytici, kytice pro maminky a myrty, správní poplatky, rozlučkový večírek, malou pozornost pro družbu


Výročí svatby
  1. bavlněné
  2. papírové
  3. kožené
  4. květinové
  5. dřevěné
  6. železné
  7. vlněné
  8. bronzové
  9. měděné nebo hliněné
  10. cínové
  11. ocelové
  12. hedvábné
  13. krajkové
  14. slonovinové
  15. křišťálové
  20. porcelánové
  25. stříbrné
  30. perlové
  35. korálové
  40. rubínové
  45. safírové
  50. zlaté
  55. smaragdové
  60. diamantové
  65. kamenné
  70. platinové